Voor het goede doel of papieren ballast?

legs-434918 groter

Zorgprofessionals krijgen steeds meer te maken met eisen van verzekeraars en de overheid. Ik denk dat kwaliteit bewaken ontzettend belangrijk is, vooral in de gezondheidszorg. En daarbij moet er goed gekeken worden, wat eis je van een zorgprofessional en waarom. De kwaliteitseisen die opgelegd worden moeten een middel zijn voor een gezonde bedrijfsvoering, het moet geen doel op zich worden. En hoe wordt getoetst dat de eisen die worden opgelegd leiden tot een gezamenlijk doel en niet een soort papieren ballast worden?